პროექტები

სასტუმრო კომპლექსი ავლაბარში

სასტუმრო კომპლექსი ავლაბარში

ქ. წამებულის გამზირი, თბილისი, 2020 წელი

არქიტექტურული პროექტი
გამაგრებითი სამუშაოების პროექტი
კონსტრუქციული პროექტი