პროექტები

სკოლები

სკოლები

საქართველოს მასშტაბით, 2020 წელი

კარ-ფანჯრები  - პროექტირება; დამზადება; ინსტალაცია - 13 სკოლა