პროექტები

ორბი გინზა-ბათუმი

ორბი გინზა-ბათუმი

ბათუმი, 2018 წელი

ლიფტის შახტა; საევაკუაციო კიბე; ფალშ. იატაკი - პროექტირება; დამზადება; ინსტალაცია