პროექტები

ზუგდიდის სავაჭრო ცენტრი

ზუგდიდის სავაჭრო ცენტრი

ზუგდიდი, 2021 წელი

სრული საპროექტო დოკუმენტაცია