პროექტები

მინის გადახურვა ჰაუსარტ პლაზა

მინის გადახურვა ჰაუსარტ პლაზა

ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, 2020 წელი

მინის გადახურვა - საპროექტო და საშემსრულებლო სამუშაოები